Nieuwe ouders

Peuteropvang en BSO

In onze peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, spelen en ontdekken. Dat geldt ook voor de kinderen op onze voorschoolse- en naschoolse opvang.

Basisonderwijs

Gaat je kind (binnenkort) naar de basisschool? Op IKC De Regenboog Centrum bieden we de kinderen een stevige basis voor de toekomst!

ons nieuwe pand

Eind augustus 2022 werd ons nieuwe pand feestelijk geopend! Wat zijn we blij met ons nieuwe pand en ons mooie speelplein.

 In het nieuwe gebouw hebben we de ruimte om het unitonderwijs nog krachtiger neerzetten,  extra ondersteuning te bieden aan onze leerlingen en om extra activiteiten te organiseren. Dit kan zowel in het gebouw als op ons groene schoolplein en de omliggende speelplekken. Door deze verhuizing kunnen we dus nog beter inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Ook kunnen kinderen van 0 tot 12 straks de hele dag op één plek opgevangen worden door de samenwerking met SDK Kinderopvang in buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf.

Neem een kijkje hoe de opening van ons mooie pand er uit zag.

Scroll naar boven