Nieuwe ouders

Peuteropvang en BSO

In onze peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, spelen en ontdekken. Dat geldt ook voor de kinderen op de voorschoolse- en naschoolse opvang verzorgt door SDK Kinderopvang.

Basisonderwijs

Gaat je kind (binnenkort) naar de basisschool? Op IKC De Regenboog Centrum bieden we de kinderen een stevige basis voor de toekomst!

Op IKC De Regenboog Centrum streven we ernaar om van gewone momenten, bijzondere momenten te maken.

ons lichte en nieuwe pand

Inmiddels is het alweer twee jaar geleden dat ons nieuwe pand feestelijk werd geopend! Wat zijn we nog steeds blij met ons nieuwe pand en ons mooie speelplein.

 In het gebouw hebben we de ruimte om het unitonderwijs nog krachtiger neerzetten,  extra ondersteuning te bieden aan onze leerlingen en om extra activiteiten te organiseren. Dit kan zowel in het gebouw als op ons groene schoolplein en de omliggende speelplekken. Door deze verhuizing kunnen we dus nog beter inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Ook kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag op één plek opgevangen worden door de samenwerking met SDK Kinderopvang in buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf.

Neem een kijkje hoe de opening er in augustus 2022 van ons mooie pand er uit zag.

Scroll naar boven