Onze school

Missie en visie

Een school kiezen voor je kind is vaak een gevoelskwestie. De sfeer op school en de indruk van het team zijn belangrijk. Tegelijk wil je weten of je kind goed wordt voorbereid op de toekomst en of de school goed onderwijs biedt dat bij jouw kind past. Lees meer over onze missie en visie.

Aanbod

Doelen worden vanuit een betekenisvolle context thematisch aangeboden. Bij de peuters en kleuters gebruiken we hiervoor de methode Piramide. Bij de midden- en bovenbouw gebruiken wee de Da Vinci Methode.
Zowel bij de peuters als bij de kleuters wordt er gewerkt met LOGO-3000: een bewezen effectieve woordenschatmethode.

Team

Ons gedreven team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider, pedagogisch medewerkers, management ondersteuning, concierge, pedagogisch coach en de directie.

ouderbetrokkenheid

Samen met de leerling, de ouders en de school symboliseren wij de driehoek van betrokkenheid en ondersteuning. In deze driehoek staat de leerling centraal, waarbij ouders de expert zijn over de thuissituatie en waar school de expert is over de schoolsituatie.

De inspraak van ouders is op onze school georganiseerd via de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Scroll naar boven