Onze school

Missie en visie

Een school kiezen voor je kind is vaak een gevoelskwestie. De sfeer op school en de indruk van het team zijn belangrijk. Tegelijk wil je weten of je kind goed wordt voorbereid op de toekomst en of de school goed onderwijs biedt dat bij jouw kind past. Lees meer over onze missie en visie.

Aanbod

Doelen worden vanuit een betekenisvolle context thematisch aangeboden. Bij de peuters gebruiken we hiervoor de methode Piramide, voor de kleuters vindt er op dit moment een oriëntatie op een passende methode plaats. Zowel bij de peuters als bij de kleuters wordt er gewerkt met LOGO-3000: een bewezen effectieve woordenschatmethode.

Team

Ons gedreven team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, management ondersteuning, concierge, pedagogisch coach en de directie.

Raden en commissie

De inspraak van ouders is op onze school georganiseerd via de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Scroll naar boven