Aanbod

Aanbod onderbouwunit

Onze leerlingen volgen onderwijs in units: onder-, midden- of bovenbouw.

In het aanbod voor het jonge kind in de onderbouwunit is echt sprake van een doorgaande lijn. De peuteropvang en onderbouwunit waar de kleuters spelen, leren en ontdekken is middels een schuifdeur met elkaar verbonden. Dagelijks spelen de peuters en de kleuters samen buiten.
Doelen worden vanuit een betekenisvolle context thematisch aangeboden. Bij de peuters en de kleuters gebruiken we hiervoor de methode Piramide. Daarnaast wordt er zowel bij de peuters als bij de kleuters gewerkt met LOGO-3000: een bewezen effectieve woordenschatmethode.
Kleuters starten dagelijks in hun thuishonk, de kring met hun coach, waar zij de dag openen en een thema activiteit ondernemen. Na de dagopening wordt er buiten gespeeld, ontdekken de kleuters nieuwe hoeken in de unit of op het speelplein in de hal, spelen zij in de huishoek, maken zij een puzzel aan tafel, bouwen met blokken op de grond, volgen een workshop in de kring etc. Een dag bij de kleuters zit vol met ontdekmomenten. Tijdens het tussendoortje, de lunchpauze en de dagafsluiting komen alle kinderen weer samen in hun eigen thuishonk.

Aanbod middenbouwunit en bovenbouwunit

Een unit is een moderne lichte ruimte met ateliers. Dit zijn instructieplekken waar leerlingen instructie krijgen voor een vak.
Onze leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in een vak. Zo is er in iedere unit in ieder geval een taal- en rekenspecialist. De specialist geeft alle instructieworkshops aan alle leerlingen in de unit. Vanuit zijn/haar talent en passie worden leerlingen tijdens deze workshops geïnspireerd en uitgedaagd tot het leren en toepassen van nieuwe stof.
Na de instructie is ruimte voor verlengde instructie of verwerken leerlingen elders in de unit de aangeboden lesstof. Voor extra ondersteuning of juist verdieping kunnen leerlingen ook werken met de onderwijsassistenten. In kleine groepjes wordt de lesstof extra geoefend of wordt een leerling extra uitgedaagd.
Op vaste tijden wisselen onze leerlingen van atelier voor het volgen van een instructieles. Alle vakken komen meerdere keren per week aan bod. Het lesaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Per week staat voor ieder vak één doel centraal. Dit zorgt voor succeservaringen en verdieping van een onderwerp.
In de middag wordt er unitbreed thematisch gewerkt middels Davinci, een integrale methode voor wereldoriëntatie, godsdienstige vorming, kunstzinnige vorming, natuuronderwijs en geschiedenis.

Groep 3 heeft een apart lokaal met een eigen leerkracht en onderwijsassistent. Zo kunnen de leerlingen wennen aan de overgang van de onderbouwunit naar de middenbouwunit. Het eerste deel van het schooljaar zullen zij nog veel optrekken met de onderbouwunit. En in het tweede deel zullen zij steeds meer activiteiten met groep 4/5 oppakken.

Extra ondersteuning

IKC De Regenboog Centrum biedt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte mogelijkheden voor extra begeleiding. Zo is er een aanbod tijdens- en na schooltijd. Het aanbod richt zich met name op technisch- en begrijpend lezen en rekenen.

DLP

.Via het Dordts leerprogramma worden er voor alle leerlingen extra activiteiten onder schooltijd georganiseerd. De leerlingen van de onderbouwunit kunnen wekelijks theaterlessen volgen. Voor de leerlingen van de middenbouwunit worden er bijvoorbeeld EHBO-, beeldende vormings- en sportlessen aangeboden en voor de leerlingen van de bovenbouwunit burgerschaps-, dans- en sportlessen.

Een uniek aanbod waar veel van onze leerlingen gebruik van maken!

Inschrijven nieuwe leerling

Heb je interesse in ons IKC? Leuk! We maken graag kennis met je. Neem contact met ons op via het contactformulier.
Je kunt ons natuurlijk ook bellen via 078-8905625 of mailen op regenboogcentrum@h3o.nl

We laten je graag ons IKC zien!

Scroll naar boven