Missie en visie

Missie

Op IKC De Regenboog Centrum hebben wij de missie om opvang en kansrijk onderwijs te bieden aan kinderen van 2 tot 12 jaar. Wij streven vanuit onze veelkleurige christelijke identiteit naar een omgeving waarin diversiteit wordt omarmd en waar eenieder welkom is. Onze pluriforme leerlingenpopulatie vormt een meerwaarde!   

Er is een doorgaande lijn van peuteropvang tot aan schoolverlaters, waarbij wij streven naar kansrijk onderwijs met hoge verwachtingen, zodat we het maximale potentieel uit elke leerling kunnen halen.  

Het unieke onderwijsconcept van onze school wordt vormgegeven in units en leerlijnen, waarbij de leerling gedurende de dag centraal staat. Onze leerkrachten werken vanuit hun vakspecialisme en zetten hun expertise in om het leerproces van elke leerling te ondersteunen en te stimuleren.

    Visie

    Op IKC De Regenboog staan wij voor, beloven wij ouders, en werken wij hard om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. Wij gaan voor:   

    • Een veilige leeromgeving   
    • Het werken vanuit regels, routines en afspraken   
    • Een betrokken en bevlogen team  
    • Het geven van didactisch sterke lessen   
    • Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen  

    Dit betekent dat we hoge verwachtingen stellen aan zowel ons team als aan onze leerlingen, met als doel het volledige potentieel van elke individuele leerling te benutten.  

    Centraal in ons onderwijs staat de ontwikkeling van een stevige basis in basisvaardigheden zoals rekenen, taal en burgerschap. We geloven dat deze fundamenten essentieel zijn voor het succes van onze leerlingen, niet alleen tijdens hun tijd op De Regenboog, maar ook in hun verdere leven.  

       Onze parels

       Onze school levert basiskwaliteit, maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde, onze eigen kwaliteitsaspecten!

       Het meest trots zijn we op onze parels:  

       1. Op onze school zetten wij de expertise van het team in om de hoge verwachtingen waar te maken!   
       1. Op onze school is een leerkracht meerdere leerjaren betrokken bij een leerling dankzij het unitonderwijs.    
       1. Op onze school brengen wij verrijking aan het thematisch werken door middel van het inzetten van externen in de school of een uitje naar een educatieve plek.   
       1. Op onze school solliciteren de leerlingen uit leerlijn 8 in hun laatste periode op een functie binnen de school.   
       1. Op onze school bieden wij extra ondersteuning en verrijking aan, zodat het maximale leerpotentieel benut wordt.   
       1. Op onze school durven wij buiten de kaders te denken.  

       Wil je meer weten over de manier waarop wij onderwijs vormgeven? Kijk dan naar ons aanbod.

       Scroll naar boven