Missie en visie

Missie & Visie

Kindgericht onderwijs in units!

Ons IKC heeft een christelijke identiteit, maar op ons IKC staan de leerlingen midden in de maatschappij!

Wij bieden passend onderwijs voor jouw kind middels een uniek onderwijsconcept waarin jouw kind echt centraal staat.

  • Groeien op jouw niveau en tempo;
  • Jezelf zijn, samen met anderen;
  • Gericht op de maatschappij van de toekomst.

Op IKC De Regenboog werken we samen in units, spelen peuters en kleuters regelmatig met elkaar. Onze leerkrachten zijn vakspecialisten. Uw kind krijgt extra ondersteuning of uitdaging van onze onderwijsassistenten, gym van een vakleerkracht en we hechten veel waarde aan een goede samenwerking met jou als ouder/verzorger.

Samen gaan we voor een stevige basis voor de toekomst van jouw kind!

Wil je meer weten over de manier waarop wij onderwijs vormgeven? Kijk dan naar ons aanbod.

Scroll naar boven