Peuteropvang en BSO

Peuteropvang

Op onze peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, spelen en ontdekken. Met veel plezier komen peuters op meerdere dagdelen per week naar ons toe. De pedagogisch medewerkers dagen de peuters uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

BSO

IKC De Regenboog Centrum is geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Voor en na schooltijd bieden wij buitenschoolse opvang aan in een ontspannen setting. Je kunt jouw kind eenvoudig aanmelden voor de BSO via Kindplanner.
Na de zomervakantie neemt SDK kinderopvang de BSO over.

Tarieven peuteropvang en BSO

De tarieven van de peuteropvang en BSO vind je via onderstaande link.

Peuteropvang

Tot wel 16 uur lang spelplezier!
Wekelijks voor kinderen van 2 en 3 jaar oud!

  • 1000 nieuwe woorden
  • Doorgaande lijn naar de basisschool
  • Gezonde opvang
  • Opvang en ouders bieden een team

De peuteropvang – voorheen de peuterspeelzaal- is een goede voorbereiding op de basisschool!

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Peuters leren bij ons 1000 nieuwe woorden voor hun vierde jaar. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen is de kans groot dat hun ontwikkeling stagneert in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om jouw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

De peuteropvang zit samen met de basisschool in één pand. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC). De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van jouw kind naar groep 1.

Gezonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij sturen ouders aan op gezonde eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook volgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Naast dat jouw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. De peuteropvang heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

Dienst Jeugd en Gezondheid

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen van de peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en bekijk je via onderstaande link.

Kennismaking peuteropvang

Wil je vrijblijvend een kijkje komen nemen in onze peuteropvang en weten wat de mogelijkheden zijn?
Neem dan contact met ons op. Je bent van harte welkom!

Direct inschrijven Peuteropvang of BSO

Het is ook mogelijk je kind via Kindplanner direct in te schrijven voor de Peuteropvang of de BSO.

Scroll naar boven