Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ook ons IKC vraagt ouders elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage.
Van deze bijdrage worden activiteiten zoals Kerst en Sinterklaas bekostigd.

De ouders in de Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met deze vrijwillige bijdrage van € 20,00 per leerling. Alle leerlingen, ongeacht of de ouderbijdrage betaald is, mogen hier aan deelnemen.

Wil je meer weten over de ouderbijdrage? Kijk dan in in onze schoolgids.

Scroll naar boven